Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 762292
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Điều lệ Giải Thanh niên khỏe năm 2018
Số hiệu văn bản: 02/ĐL - ĐTN - VHTT
Ngày ban hành: 22/02/2018
Lượt xem: 923
Lượt tải về: 21
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

 

ĐOÀN TNCS HCM

TRUNG TÂM VH-TT

 Số: 02 /ĐL - ĐTN -VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
   

Thuận Châu, ngày 22 tháng 2  năm 2018

 

ĐIỀU LỆ

Giải chạy Thanh niên khoẻ huyện Thuận Châu năm 2018

 
   

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức các hoạt động thi đấu tại tỉnh và tham gia các giải khu vực, toàn Quốc năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06/2/2018 của Ủy ban nhân dân về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thế thao kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018;

Trung tâm Văn hóa Thể thao phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện phát động và Ban hành Điều lệ giải Chạy Thanh niên khỏe huyện Thuận Châu năm 2018.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm  thành lập ngành Thể dục, thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục cho sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập Thể dục (27/3/1946-27/3/2018); tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh và Đại hội Thể dục, thể thao toàn Quốc lần thứ VIII năm 2018 .

Phát động phong trào Chạy vì sức khoẻ rộng khắp trong thanh thiếu niên toàn huyện, thông qua thi đấu nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và chỉ đạo phong trào, nâng cao thành tích thể thao, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nêu cao tinh thần thể thao Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu.

Thông qua thi đấu tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, thành lập đoàn vận động viên của huyện cử đi tham gia giải chạy thanh niên khỏe toàn tỉnh năm 2018.

2. Yêu cầu:

Tổ chức giải phải thực hiện nghiêm túc, an toàn và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐẤU.

1. Đối tượng:

Là đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi quy định hiện đang sinh hoạt tại tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn huyện có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, không mắc các tệ nạn xã hộ, có hộ khẩu thường trú tại huyện Thuận Châu (nếu là tạm trú thì thời gian phải có ít nhất là 6 tháng trở lên), có đủ sức khoẻ để thi đấu, đáp ứng đủ các yêu cầu của điều lệ đều được tham dự.

2. Nội dung thi đấu:

- Nam chính: Thi đấu cự ly 5 km, từ 17 tuổi trở lên (Sinh năm 2001 trở về trước)

- Nữ chính: Thi đấu cự ly 4 km, từ 17 tuổi trở lên (Sinh năm 2001 trở về trước)

- Nam trẻ: Thi đấu cự ly 4 km, từ 14- 16 tuổi trở lên (sinh năm 2002, 2003, 2004)

- Nữ trẻ: Thi đấu cự ly 3 km, từ 14- 16 tuổi trở lên (Sinh năm 2002, 2003, 2004 )

- Vận động viên dưới 14 tuổi không được tham gia giải.

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

1.Thời gian:

- Họp đoàn trưởng, huấn luyện viên vào hồi 14giờ00’ ngày 16/3/2017

- Khai mạc vào hồi 7 giờ30’ ngày  18/ 3/2018 (Thời gian thi đấu 01 ngày)

2. Địa điểm:  Tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI.

* Hồ sơ vận động viên gồm:

- Danh sách đăng ký tham dự giải phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị, (Số lượng vận động viên đăng ký tham gia giải không hạn chế).

- Các vận động viên là học sinh phải có giấy khai sinh (Nếu là bản sao thì phải có dấu công chứng) thời gian công chứng từ tháng 01 tháng 01 năm 2018 trở lại đây, vận động viên là lực lượng vũ trang có thể sử dụng thẻ ngành

- Bản xác nhận của trạm y tế xã đủ sức khỏe để thi đấu (hoặc bản cam kết về sức khỏe của các vận động viên). (Như mẫu kèm theo)

- Toàn bộ hồ sơ vận động viên gửi về Văn phòng huyện đoàn huyện (Hạn cuối cùng  hết ngày 15  tháng 3 năm 2018).

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT.

1. Kinh phí:

Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí, ăn nghỉ, đi lại cho đoàn vận động viên của đơn vị mình trong quá trình tham dự giải.

Kinh phí tổ chức giải chi trong nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa-Thể thao được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

2. Giải thưởng:

Ban tổ chức trao: 04 giải nhất

                             04 giải nhì

                             04 giải ba

           04 giải khuyến khích từ thứ 4 đến thứ 7 cho cả 4 đối tượng nam nữ chính và nam nữ trẻ.

3. Kỷ luật:

Ban tổ chức cương quyết sử lý những trường hợp vi phạm Điều lệ giải.

Trong quá trình thi đấu Ban tổ chức nghiêm cấm các vận động viên và thành viên trong đoàn sử dụng các chất kích thích như: Rượu, bia, DOPINH hoặc các chất kích thích có tác động tới thành tích thi đấu và ảnh hưởng tới công tác tổ chức giải. Tuỳ theo mức độ vi phạm ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức từ phê bình, cảnh cáo, truất quyền thi đấu và huỷ bỏ thành tích, thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Điều lệ giải chạy thanh niên khoẻ huyện Thuận Châu năm 2018. Đề nghi các cơ sở đoàn trong toàn huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện. Điều lệ này chỉ có Trưởng Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi./.

                                P. BÍ THƯ                                                                                  GIÁM ĐỐC

    

                                  (Đã ký)                                                                                        (Đã ký)

 

                           Vũ Quang Huy                                                                         Nguyễn Danh Thuận

Nơi nhận:

- Thường trực UBND huyện (b/c)

- Phòng Văn hóa và Thông tin (b/c)

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, trường học;

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Lưu .VT, Thanh 20b.

Các tài liệu khác: