Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 819246
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày đọc sách Việt Nam 21/4
Số hiệu văn bản: 87
Ngày ban hành: 18/4/2018
Lượt xem: 1168
Lượt tải về: 13
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 87 - CV/ĐTN

“V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Ngày sách Việt Nam (21/4)”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

          Thực hiện công văn số 307- CV/TĐTN-BTG ngày 16.4.2018 của Ban  Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4). BTV Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc quan tâm, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) năm 2018, cụ thể như sau:

          1. Nội dung

          - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và quảng bá về Ngày sách Việt Nam; xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.

          - Tuyên truyền, khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội.

          - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

          - Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2018.

          2. Hình thức

          -  Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh của xã, trường học…); mạng xã hội (facebook, zalo…); treo băng rôn trước trụ sở, đơn vị (tùy vào điều kiện thực tiễn của đơn vị).

          - Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, triển lãm, phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.

          - Đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt tổ, đội, nhóm hoặc tổ chức các trò chơi tìm hiểu về sách, báo.

          - Thành lập mới và duy trì hoạt động của các Tủ sách pháp luật tại địa phương, đơn vị.

          3. Thời gian: Từ ngày 18.4 đến 24.4.2018.

          BTV Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trong báo cáo tháng 5.2018./.

 

Nơi nhận:

- Như Kg;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Vũ Quang Huy

 

 

Các tài liệu khác: