Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 762264
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn triển khai các hoạt động Tháng thanh niên 2018
Số hiệu văn bản: 61
Ngày ban hành: 22/02/2018
Lượt xem: 3572
Lượt tải về: 112
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 61 - CV/ĐTN

V/v triển khai các hoạt động Tháng thanh niên

năm 2018”

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    

 

Thuận Châu, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:  Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc     

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TĐTN-TNNT ngày 12/02/2018 của BCH tỉnh đoàn Sơn La về tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2018; Kế hoạch số 19 -KH/ĐTN ngày 22/02/2018 của BCH huyện đoàn Thuận Châu về việc tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2018.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tháng thanh niên năm 2018; Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN”

1. Đối tượng triển khai: Đoàn viên, thanh niên khối xã, thị trấn

2. Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 ngày 10/3/2018

3. Nội dung: Các cơ sở đoàn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huy động đoàn viên thanh niên, học sinh và cán bộ công chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, các tuyến đường chính, làm sạch đẹp khuôn viên, cơ quan, đơn vị; phát quang hành lang an toàn giao thông, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, dọn vệ sinh các khu vực bị ô nhiễm.

* Lưu ý:  Các Đoàn cơ sở đề nghị chỉ đạo 100% các chi đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức.

- Báo cáo kết quả (bằng văn bản, hình ảnh, qua mail  hdthuanchausla@gmail.com hoặc báo cáo trực tiếp qua đồng chí Thào A Sinh ĐT.0973.585.563 ghi rõ khối lượng công việc làm được, số người tham gia) trước 16h ngày 10/3/2018.

II. HOẠT ĐỘNG “NGÀY CHỦ NHẬT XANH”

1. Đối tượng triển khai: Đoàn viên, thanh niên khối cơ quan, đơn vị, LLVT, Trường học.

2. Thời gian: Từ 7h30’ – 11h30’ ngày 11/3/2018

3. Nội dung: Các cơ sở đoàn chủ động huy động đoàn viên thanh niên, học sinh và cán bộ công chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, các tuyến đường chính, làm sạch đẹp khuôn viên, cơ quan, đơn vị.

* Lưu ý:  Các Đoàn cơ sở đề nghị chỉ đạo 100% các chi đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức.

- Báo cáo kết quả (bằng văn bản, hình ảnh, qua mail  hdthuanchausla@gmail.com hoặc báo cáo trực tiếp qua đồng chí Thào A Sinh ĐT.0973.585.563 ghi rõ khối lượng công việc làm được, số người tham gia) trước 16h ngày 11/3/2018.

III. HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

1. Đối tượng triển khai: Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc.

2. Thời gian: Từ ngày 12 đến 16/3/2018

3. Nội dung: Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ ngày công các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Báo cáo kết quả (bằng văn bản, hình ảnh, qua mail  hdthuanchausla@gmail.com hoặc báo cáo trực tiếp qua đồng chí Thào A Sinh ĐT.0973.585.563 ghi rõ khối lượng công việc làm được, số người tham gia) trước 16h ngày 16/3/2018.

IV. HOẠT ĐỘNG MỪNG SINH NHẬT ĐOÀN

1. Đối tượng triển khai: Đoàn viên, thanh niên tất cả các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc.

2. Thời gian: Từ ngày 19 đến 29.3.2018

3. Nội dung: Các cơ sở đoàn tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp mặt cấp ủy, chính quyền và cán bộ đoàn qua các thời kỳ để ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của đoàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, ngày hội thanh niên; ngày đoàn viên; tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của Đoàn và các phong trào thanh niên.

- Báo cáo kết quả (bằng văn bản, hình ảnh, qua mail  hdthuanchausla@gmail.com hoặc báo cáo trực tiếp qua đồng chí Thào A Sinh ĐT.0973.585.563 ghi rõ khối lượng công việc làm được, số người tham gia) đợt 1 trước 16h ngày 23/3/2018; đợt 2 trước 16h ngày 29.3.2018

V. HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CẤP HUYỆN

1. Hoạt động ươm mầm cây xanh

1.1. Đối tượng triển khai: Đoàn viên, thanh niên khối cơ quan.

1.2. Thời gian: Ngày 20.3.2018.

1.3. Nội dung: Tổ chức trồng cây xanh, cây ăn quả cho một số hộ gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phổng Lập.

- Báo cáo kết quả (bằng văn bản, hình ảnh, qua mail  hdthuanchausla@gmail.com hoặc báo cáo trực tiếp qua đồng chí Thào A Sinh ĐT.0973.585.563 ghi rõ khối lượng công việc làm được, số người tham gia) trước 16h ngày 23.3.2018.

2. Hoạt động tình nguyện tại huyện Phù Yên

2.1. Đối tượng triển khai: Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc

2.2. Thời gian: Ngày 22.3.2018

2.3. Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, động viên, trao con giống cho các hộ gia đình đoàn viên thanh niên bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Phù Yên.

Đây là các hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đồng thời là tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm, BTV huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả hoạt động tháng thanh niên về Ban Thường vụ huyện đoàn đảm bảo theo thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND - UBND huyện;

- Văn Phòng tỉnh đoàn;

- Như Kg;

- Lưu: ĐTN

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Lường Thùy Dung

                                             

Các tài liệu khác: