Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 762223
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí
Số hiệu văn bản: 55 - CV/ĐTN
Ngày ban hành: 19.11.2018
Lượt xem: 2357
Lượt tải về: 7
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 55 - CV/ĐTN

V/v triển khai cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí

 

 

 

Thuận Châu, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:  Các Liên đội trong toàn huyện

 

Thực hiện Công văn số 636 - CV/TĐTN-TTNTH ngày 31.10.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc triển khai cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” với chủ đề “Thành phố thông minh - SMART CITY” dành cho thiếu nhi. Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội trong toàn huyện tổ chức triển khai cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Thiếu nhi có độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi (Có ngày sinh trong khoảng 01/01/2004 đến hết 31/12/2011) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, THCS và địa bàn dân cư trong huyện.

2. Thời gian: Triển khai từ tháng 10.2018, vòng chung kết và tổng kết chương trình vào tháng 4.2019 (Có kế hoạch chi tiết gửi kèm theo).

Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội trong toàn huyện nghiêm túc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Thào A Sinh

 

Lấy Kế hoạch Tại đây

Các tài liệu khác: