Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số lượt xem 762180
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn Bình xét cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 84
Ngày ban hành: 17/4/2018
Lượt xem: 903
Lượt tải về: 7
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 84 - CV/ĐTN

V/v bình xét cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

 Hồ Chí Minh năm 2018”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:    - Đoàn cơ sở Công an huyện; Đoàn xã Phổng Lập;

                        - Đoàn trường THPT Thuận Châu, THPT Tông Lệnh.

         

          Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG, ngày 22.3.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến lần thứ V, năm 2018; Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-BTG, ngày 03.4.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về Hướng dẫn tiêu chuẩn bình xét cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018;

Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tiến hành bình xét các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên đang công tác, sinh sống và học tập của các cơ sở Đoàn.

2. Số lượng

- Đoàn cơ sở Công an huyện, Đoàn trường THPT Thuận Châu, THPT Tông Lệnh: Mỗi đơn vị bình xét 01 cá nhân tiêu biểu.

- Đoàn xã Phổng Lập: Bình xét 01 cá nhân tiêu biểu trong HTX của đoàn viên thanh niên.

3. Tiêu chuẩn: Theo Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-BTG, ngày 03.4.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về Hướng dẫn tiêu chuẩn bình xét cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (Có hướng dẫn gửi kèm).

4. Hồ sơ đề nghị

- Tờ trình của Ban Chấp hành đoàn cơ sở;

- Danh sách và tóm tắt thành tích (theo mẫu, gửi bản dấu đỏ và qua mail);

- Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Đảng ủy và BCH Đoàn cơ sở; các bảng biểu thống kê số liệu, tranh ảnh, clip, phóng sự minh họa (nếu có).

- Bằng khen, giấy khen hoặc quyết định khen thưởng (bản photo).

- 02 ảnh cá nhân và 01 file ảnh mềm gửi qua mail để phục vụ công tác tuyên dương (ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng).

Đây là nội dung quan trong, Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi Hồ sơ đề nghị về Ban Thường vụ huyện đoàn (qua Văn phòng huyện đoàn) trước ngày 20.4.2018, địa chỉ Gmail: hdthuanchausla@gmail.com, SĐT: 02123.847.099./.

 Nơi nhận:

- Như Kg;

- Lưu: ĐTN.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Vũ Quang Huy

 

Các tài liệu khác: