Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 778903
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
Số hiệu văn bản: 08
Ngày ban hành: 26/01/2018
Lượt xem: 982
Lượt tải về: 12
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

 

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số : 08 - CTr/ĐTN

Thuận Châu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

 

 

 
   

Năm 2018 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 với những nội dung sau:

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM

“Năm Tuổi trẻ sáng tạo”

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra; tổ chức hiệu quả các phong trào phát huy vai trò của ĐVTN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

3. Tăng cường công tác hỗ trợ cho ĐVTN trong việc thực hiện các chương trình khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi để nâng cao kiến thức khoa học thực tiễn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo cho ĐVTN. Chú trọng xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ, HTX thanh niên phát triển kinh tế.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn. Thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn, trọng tâm là xây dựng chi đoàn, công tác cán bộ Đoàn.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% cán bộ, đoàn viên và trên 90% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Đoàn cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 công trình thanh niên; trồng mới được 1000 cây xanh; 100% các tổ chức cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc 01 phần việc thanh niên, thành lập được 01 CLB niên phát triển kinh tế.

3. Trong năm, kết nạp trên 1000 đoàn viên; giới thiệu trên 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó tỷ lệ Đảng viên mới được kết nạp đạt từ 75% trở lên.

4. Đoàn cấp huyện hỗ trợ 01 chương trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn. Vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng, sáng kiến.

5. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho trên 600 người dân.

6. Phấn đấu có trên 100 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo (theo tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều)

7. 100% các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm sóc thiếu nhi vào dịp ngày quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu; mỗi Đoàn xã, thị trấn có mô hình phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cốt cán của Đoàn để chủ động nắm tình hình và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trước các vấn đề xã hội. Hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và hiến kế cho Đoàn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống: Sơ kết Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Triển khai thực hiện Đề án của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022”. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục truyền thống: Triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi thông qua các sự kiện lịch sử, chính trị; nâng cao hiệu quả các hành trình giáo dục truyền thống, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khoẻ, thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, hình thành lối sống tốt đẹp trong thanh thiếu nhi, tham gia thực hiện hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Công tác giáo dục pháp luật: Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thông qua các phương tiện truyền thông của địa phương, của Đoàn. Triển khai đồng loạt Ngày pháp luật tại các cơ sở đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn. Quan tâm giáo dục tinh thần cảnh giác, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; nắm vững diễn biến tâm lý của thanh niên, không để kẻ địch lợi dụng kích động, lôi kéo gây rối làm mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyn

Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dng nông thôn mi: Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018 - 2022. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới: nâng cấp, sửa chữa, làm mới và bê tông hóa các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã. Các Đoàn xã đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như đoạn đường thanh niên tự quản; tuyến đường xanh, sạch, đẹp;… thành lập mới các mô hình đội tình nguyện bảo vệ môi trường do tổ chức Đoàn quản lý. Vận động các hộ gia đình trẻ đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà, di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn…; vận động thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ nguồn nước, vận động nhân dân thay đổi thói quen, sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh. Nhân rộng và triển khai mô hình: Đoạn đường thanh niên tự quản; nhà tiêu hợp vệ sinh…

Tiếp tục duy trì và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, chú trọng thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thông qua các chương trình, hoạt động như: “Tháng thanh niên” “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; “Chiến dịch thanh niên Tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Mùa hè xanh”; “Hoa phượng đỏ”; “Kỳ nghỉ hồng”, “Xuân tình nguyện”,...

Tổ chức các hoạt động tình nguyn bo v môi trường, ng phó vi biến đổi khí hu: Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS H Chí Minh tham gia bo v môi trường, ng phó vi biến đổi khí hu giai đon 2018 - 2022”. Triển khai chương trình “Vì mt Vit Nam xanh” với các hoạt động thiết thực: phát động Tết trồng cây; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; đảm nhận trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng. Triển khai các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn…

T chc các hot động tình nguyn tham gia đảm bo trt t an toàn giao thông: Triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018- 2022. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên vi văn hóa giao thông” với các tiêu chí cụ thể. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, tham gia điều tiết, xóa các điểm đen về an toàn giao thông. Duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông.

T chc các hot động tình nguyn tham gia đảm bo an sinh xã hi: Tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vùng sâu, vùng xa. Phối hợp tổ chức các đợt khám, phát thuốc miễn phí cho người dân.. Vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện. Tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi thiếu nhi, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

2.2. Tui tr sáng to

Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong học tập, công tác và lao động sản xuất. Tổ chức các diễn đàn về phương pháp học tập; phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; cập nhật kiến thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học tập. Khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực đề xuất các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học: Tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ. Phát huy vai trò giáo viên trẻ trong hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học. Giới thiệu, tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống: Phát triển câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi… tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN trao đổi, bổ sung các kiến thức chuyên môn, kiến thức khoa học. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; phổ biến và trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật trong đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác sản xuất, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; vận động ĐVTN liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất…

2.3. Tui tr xung kích bo v T quc

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biên giới, hải đảo; trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đảm bảo an ninh, quốc phòng; trong tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ tân bình lên đường nhập ngũ, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn kết 3 lực lượng (thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trong các nhà trường, thanh niên trên địa bàn dân cư). Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản... ở cơ sở. Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập

Tổ chức, triển khai sâu rộng, hiệu quả chương trình Tư vấn mùa thi”, Tiếp sức mùa thi”, phong trào Học sinh 3 rèn luyện”, Khi tôi 18” trong học sinh; vận động nguồn lực xã hội để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chống tiêu cực trong thi cử; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường; khuyến khích các hoạt động hỗ trợ thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật.

Duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong học sinh; tổ chức tuyên truyền về cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với việc phát động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các cuộc thi sáng tạo, các hội nghị nghiên cứu khoa học; vận động nguồn lực, hỗ trợ đầu tư cho các ý tưởng, đề tài, đề án khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; phối hợp đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông; quan tâm, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, lầm lỡ, thanh niên khuyết tật được học nghề, có việc làm để hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác và hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức tập huấn nghiệp vụ vốn vay cho cán bộ Đoàn cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát, nắm bắt thực trạng tổ chức và hoạt động của các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên, các mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Chủ động phối hợp ngành chức năng dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; khuyến khích, động viên thanh niên nông thôn lập nghiệp tại quê hương. Phối hợp xây dựng các mô hình khởi nghiệp trong thanh niên trên địa bàn huyện.

3.3. Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức và kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi như kiến thức về hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác; kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ thanh niên mắc tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng các chương trình, cuộc thi, giải đấu của Đoàn tổ chức, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật và thể thao; xây dựng và hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.

  Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội; hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng nói, viết, phân tích và bày tỏ ý kiến; kỹ năng xây dựng kế hoạch,  kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, ứng xử có văn hóa; nhân rộng các hình thức huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội đã được triển khai thành công trong thời gian qua, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt về kỹ năng xã hội ở các cấp.

  4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và các chương trình, phong trào dành trong thiếu nhi như: Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Chương trình rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện phụ trách Đội”;  chương trình “Vì đàn em thân yêu”,...  Tiếp tục triển khai các mô hình bảo vệ chăn sóc, giáo dục và thực hiện Quyền trẻ em.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội và lực lượng giáo viên TPT Đội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội các cấp; tổ chức chương trình rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho thiếu niên, nhi đồng.

Tổ chức đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nghiên cứu đổi mới phương thức sinh hoạt Đội, hoạt động thiếu nhi phù hợp với các loại hình trường, lớp và địa bàn dân cư; hình thành văn hoá đọc trong thiếu nhi; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị học tập, vui chơi giải trí và sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao Nhi đồng.

5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

5.1. Công tác xây dựng đoàn

* Công tác cán bộ: Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đoàn cho các đơn vị, địa phương. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm, vai trò thủ lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ đoàn các cấp. Nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong Đoàn nhằm chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

* Công tác đoàn viên: Đổi mới cách thức thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; tổ chức “Ngày đoàn viên” với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú tạo được dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và các hoạt động của Đoàn.

 Đổi mới, nâng cao hiệu quả chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; Nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên tại địa bàn dân cư.

Công tác tổ chức cơ sở: Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở; xây dựng chi đoàn mạnh và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi đoàn; nâng cao chất lượng của cơ sở đoàn địa bàn dân cư. Củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về nhận thức, cơ chế hoạt động, đội ngũ cán bộ đối với Đoàn cơ sở xã, thị trấn và các khu vực đặc thù.

* Công tác kiểm tra giám sát: Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kiểm tra việc thực hiện chương hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”.

5.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội vững mạnh để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thực hiện tốt công tác phụ trách thiếu nhi và định hướng Hội đồng Đội huyện hoạt động hiệu quả.

Đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tập trung xây dựng và chú trọng đổi mới hình thức hoạt động của Hội trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên hoàn lương.

5.3. Đoàn tham gia xây dng, bo v Đảng và h thng chính tr

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức li sng, nhng biu hin T din biến, T chuyn hóa” trong ni b”.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chất lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phn đấu tr thành đảng viên Đảng Cng sn Vit Nam” trong đó chú trọng đến công tác phát triển Đảng trong đối tượng học sinh, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo.

6. Công tác quốc tế thanh niên

Đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức và các kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Chỉ đạo các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX thành lập các câu lạc bộ ngoại ngữ, tổ chức các chương trình, cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ngoại ngữ tạo môi trường cho học sinh thực hành thực tế.

V. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

1. Hoạt động cấp huyện

- Tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ngày hội đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Lễ thắp nến tri ơn các anh hùng liệt.

- Đêm hội trăng rằm năm 2018

- Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

- Trồng 1000 cây ăn quả.

2. Hoạt động tại cơ sở

- Ngày hội đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

- Tổ chức các chương trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp 01/6, tết trung thu.

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./.

                                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                                                Bí thư

- TT tỉnh đoàn;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND, UBND huyện;                                                                                       (Đã ký)

- Ban Dân vận huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo huyện ủy;                                                                            Lường Thùy Dung

- Văn phòng và các ban tỉnh đoàn;

- Phòng TC-KH huyện;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc;

- Lưu: ĐTN.

 

Các tài liệu khác: