Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 735822
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: KH Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số hiệu văn bản: 20
Ngày ban hành: 30/3/2018
Lượt xem: 6472
Lượt tải về: 179
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 20 - KH/HĐĐ

 

 

Thuận Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội

tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

--------------

 

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Thực hiện kế hoạch số 15-KH/HĐĐ, ngày 22.02.2018 của Hội đồng Đội tỉnh Sơn La về việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội đồng Đội huyện Thuận Châu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhằm tổng kết đánh giá công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2013 - 2018 và định hướng phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2018 - 2023; tuyên dương các cá nhân đội viên, phụ trách và tập thể Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

          - Góp phần khẳng định vị trí của tổ chức Đội, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

          - Thông qua các hoạt động của Đại hội, tạo môi trường cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; là dịp giúp các em đội viên gặp mặt, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết thân ái với nhau.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Đại hội phải được tiến hành từ cấp Liên đội; Đại biểu dự Đại hội phải được bình xét từ Chi đội và đề nghị đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

          - Phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội; Đại hội được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ

1.1. Cấp Liên đội

 

- Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ.

- Có ý thức chấp hành nội quy của trường lớp, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường; tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức.

- Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, đạo đức xếp loại tốt, xếp loại học lực từ khá trở lên (Đối với khối tiểu học: Học tập đạt hoàn thành tốt; năng lực, phẩm chất xếp loại Đạt trở lên); thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên theo độ tuổi (đối với nhi đồng).

1.2. Cấp huyện

- Là Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp Liên đội; tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và đạt thành tích tốt trong các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức.

- Xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi (Đối với khối tiểu học: Học tập đạt hoàn thành tốt; năng lực, phẩm chất xếp loại tốt); thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 5 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên theo độ tuổi (đối với nhi đồng).

2. Số lượng đại biểu và thời gian tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

2.1. Số lượng đại biểu

* Đối với liên đội: Số lượng đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội do Liên đội quyết định, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của mỗi Liên đội. Đối với các chi đội phải tổ chức Đại hội toàn thể.

* Đối với cấp huyện: Hội đồng Đội huyện sẽ phân bổ số lượng đại biểu về dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện.

2.2. Thời gian Đại hội

* Đối với Liên đội: Đại hội được tổ chức trong 01 buổi (hoặc 1/2 ngày). Tùy theo điều kiện của đơn vị để quyết định thời gian tổ chức Đại hội cho phù hợp và đảm bảo các yêu cầu về nội dung, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm. Hoàn thành trước 30.4.2018.

* Đối với cấp huyện: Đại hội cấp huyện được tổ chức từ 01 - 02 ngày; Tổ chức xong trước 15.5.2018.

3. Nội dung chương trình Đại hội

Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình Đại hội cho phù hợp nhưng phải đảm bảo trình tự hợp lý, logic. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ có thể diễn ra ngoài trời, trong hội trường. Chương trình Đại hội nhất thiết phải thực hiện những nội dung theo đúng Điều lệ và Nghi thức Đội:

- Tổ chức Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Lễ dâng hoa lên Bác Hồ hoặc phút sinh hoạt truyền thống.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo công dâng Bác (bằng hình thức báo cáo,­ hoạt cảnh, múa, hát, thơ…).

- Tuyên d­ương, khen th­ưởng.

- Đại biểu phát biểu động viên, tuyên dương.

- Đọc quyết tâm thư của Đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện

- Hội đồng Đội huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập Ban tổ chức và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức Đại hội cấp huyện; Phối hợp với Đài truyền thanh - truyền hình huyện đưa tin tuyên truyền cho hoạt động Đại hội. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp liên đội và Đại hội cấp huyện.

- Thành lập đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của đoàn đại biểu tại Đại hội tỉnh.

2. Các Liên đội

- Xây dựng nội quy, kịch bản Đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội cấp Liên đội.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đại biểu của đơn vị tham gia Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện theo phân bổ của Hội đồng đội huyện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng Đội huyện Thuận Châu./.

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn;

- Hội đồng Đội tỉnh;

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND; TT UBND huyện;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo huyện uỷ;

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện;

- Thường trực huyện Đoàn;

- UV BTV huyện đoàn;

- Các đ/c Uỷ viên HĐĐ huyện;

- Các Liên đội;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Vũ Quang Huy

 

 

Các tài liệu khác: