Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 762299
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn huyện Thuận Châu
Số hiệu văn bản: 157 - CV/HĐĐ
Ngày ban hành: 04.12.1028
Lượt xem: 1713
Lượt tải về: 6
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 157 - CV/HĐĐ

V/v phát động tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn huyện Thuận Châu

 

 

 

Thuận Châu, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:  Các Liên đội trong toàn huyện

 

Căn cứ  công văn số 675 - CV/TĐTN-TTNTH ngày 21.11.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc phát động tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội trong toàn huyện tổ chức triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) đến đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong liên đội, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Thiếu nhi dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2018) đang học tập tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 12/10/2018 đến 15/02/2019.

3. Triển khai nội dung, Thể lệ cuộc thi đảm bảo tính rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng (Tài liệu liên quan về thể lệ cuộc thi đề nghị các liên đội cập nhập trên website: huyendoanthuanchau.vn).

4. Phát động, hướng dẫn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong liên đội tham gia cuộc thi. Báo cáo kết quả số lượng đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia về Hội đồng Đội huyện qua văn phòng Huyện đoàn.

Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Thào A Sinh

 

Lấy Thể lệ Tại đây

Các tài liệu khác: