Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 778904
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Thông tri triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018-2019
Số hiệu văn bản: 12
Ngày ban hành: 01/10/2018
Lượt xem: 1041
Lượt tải về: 21
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 12 - TTTT/HĐĐ

 

 

 

 

Thuận Châu, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018 - 2019

 

Kính gửi: Các Liên đội trong huyện.

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 33 - KH/ĐTN ngày 04.9.2018 của BCH Huyện đoàn Thuận Châu về việc tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Quyết định số 4434-QĐ/HU ngày 28.9.2018 của Huyện ủy Thuận Châu về mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018-2019;

Nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Hội đồng đội huyện triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

 1. Thời gian, địa điểm

 - Thời gian: 05 ngày (Từ ngày 09 - 13.10.2018). Khai mạc lúc 7h30’ ngày 09.10.2018.

 - Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 2. Thành phần

72 đồng chí tổng phụ trách các Liên đội trong huyện, 03 đồng chí chuyên viên cơ quan Huyện đoàn.

3. Nội dung

* Lý thuyết:

- Lịch sử truyền thống của Đảng, của Đoàn - Hội - Đội.

- Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn thực hiện Hồ sơ, sổ sách công tác đội.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

- Một số nội dung khác.

* Thực hành:

- Kỹ năng tổ chức các trò chơi, múa hát tập thể, phương pháp dàn dựng, giảng dạy và hướng dẫn các bài, khiêu vũ, dân vũ trong sinh hoạt thiếu nhi. Các kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho đội viên.

- Hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (các yêu cầu đối với đội viên, Nghi lễ của Đội, đội hình, điểm số báo cáo, các bài trống đội…); Kỹ năng trại, sinh hoạt Sao nhi đồng.

  4. Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của học viên thực hiện theo quy định hiện hành.

  * Lưu ý: Đề nghị các đồng chí mặc áo Tổng phụ trách đội (hoặc áo xanh tình nguyện) tại buổi khai mạc.

Hội Đồng đội huyện đề nghị các liên đội trong toàn huyện báo cáo Chi bộ,  Ban giám hiệu nhà trường, sắp xếp thời gian tham gia lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định.

 Nơi nhận:

- Như Kg;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Thào A Sinh

Các tài liệu khác: