Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 819283
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về Biển đảo Việt Nam
Số hiệu văn bản: 181 -CV/ĐTN
Ngày ban hành: 08.4.2019
Lượt xem: 1094
Lượt tải về: 7
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 181 -CV/ĐTN

“V/v triển khai cuộc thi trắc nghiệm tương

 tác trực tuyến về Biển đảo Việt Nam

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

 

                   Kính gửi: Các cơ sở đoàn, Đoàn trực Thuộc

 

          Căn cứ công văn số 945 -CV/ĐTN ngày 04.3.2019  của Ban Chấp hành tỉnh đoàn Sơn La về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về Biển đảo Việt Nam;

Nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trác nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến biển, đảo. Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai nội dung của cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về Biển đảo Việt Nam “BIỂN ĐẢO VIỆT NAM” đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Cụ thể: Mỗi Đoàn trường THPT có ít nhất 200 lượt ĐVTN, học sinh tham gia cuộc thi.

(Có Kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi gửi kèm)

Nhận được công văn nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung cuộc thi./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐTN.

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

 BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

 

Lường Thùy Dung

 

Các tài liệu khác: