Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng số lượt xem 844656
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Phân công các nội dung triển khai hoạt động Chiến dịch Thanh niên tinh nguyện hè 2019
Số hiệu văn bản: 189
Ngày ban hành: 06/6/2019
Lượt xem: 1069
Lượt tải về: 3
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN  LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 189 - CV/ĐTN

“Phân công các nội dung triển khai hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Thuận Châu, ngày 6 tháng 6 năm 2019

 

 

            Kính gửi: Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 của Ban Chấp hành huyện Thuận Châu;

Căn cứ Kế hoạch số 52- KH/ĐTN ngày 28.5.2019 của Ban Thường vụ huyện đoàn về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 và Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (1999-2019).

Ban Thường vụ huyện đoàn trân trọng đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung hoạt động của “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối với Đoàn các xã, thị trấn

Giao mỗi Đoàn xã, thị trấn triển khai ít nhất mỗi tuần 01 hoạt động trong chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” với các hoạt động cụ thể như:

- Triển khai các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội; các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ..

- Tổ chức tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Có ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

2. Đối với Đoàn khối trường học

Giao mỗi Đoàn trường THPT, trường PTDT Nội trú THCS-THPT tổ chức 01 chiến dịch “Hoa Phượng đỏ” (thời gian từ 10.6 đến 31.7.2019) với các hoạt động cụ thể như:

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: Thăm hỏi, chăm sóc cho các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường; kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2019.

3. Đối với Đoàn khối cơ quan, đơn vị

 

Giao mỗi đơn vị triển khai mỗi tháng ít nhất 01 hoạt động trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với các hoạt động cụ thể như:

- Tổ chức ngày “Thứ bảy tình nguyện”, ngày “Chủ nhật xanh”.

- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhân dân

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

4. Đối với Đoàn cơ sở Công An huyện

Giao Đoàn cơ sở Công an huyện triển khai ít nhất 01 chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” với các hoạt động cụ thể như:

- Tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; cấp phát chứng minh thư cho nhân dân; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên và nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách.

5. Chế độ báo cáo

- Gửi tin, bài, ảnh về các hoạt động của Chiến dịch tại địa phương, đơn vị về Ban Thường vụ huyện đoàn (có chú thích cụ thể) qua văn phòng cơ quan huyện đoàn. Địa chỉ Email:  hdthuanchausla@gmail.com.

- Gửi báo cáo kết quả triển khai hoạt động, cụ thể:

+ Báo cáo tuần định kỳ trước 11h30 ngày thứ 6 hằng tuần.

+ Báo cáo kết quả triển khai đợt 1 của Chiến dịch trước ngày 25.6.2019;

+ Báo cáo kết quả triển khai đợt 2 của Chiến dịch trước ngày 25.7.2019

+ Báo cáo tổng kết Chiến dịch, hồ sơ khen thưởng kèm theo phụ lục số liệu trước ngày 20.8.2019.

Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn nội dung, hình thức triển khai thực hiện phù hợp với đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kg;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Quang Huy

 

 

 

 

 

Các tài liệu khác: