Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 778971
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: cuộc thi tìm hiểu về Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính
Số hiệu văn bản: 156 - CV/ĐTN
Ngày ban hành: 19.11.2018
Lượt xem: 2256
Lượt tải về: 8
Tải về: Bấm đây để tải về ngay
Tải về: Tải về từ liên kết ngoài

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 156 - CV/ĐTN

V/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về

Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính

 

 

 

Thuận Châu, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:  Các liên đội trong toàn huyện

 

Thực hiện Công văn số 169 - CV/HĐĐ ngày 09.11.2018 của Hội đồng đội tỉnh Sơn La về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thiếu nhi, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập và hoạt động của Qũy học bổng Vừ A Dính (1999 - 2019). Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội trong huyện tổ chức cuộc thi thi tìm hiểu về Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính “Người Anh hùng nhỏ tuổi chí lớn” cụ thể như sau:

1. Các liên đội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tấm gương gan dạ, sự hy sinh dũng cảm, kiên cường và đóng góp của Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dinh tới đội viên, thiếu niên nhi đồng.

2. Triển khai nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đảm bảo tính rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng (Có Kế koạch, Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo).

3. Thời gian triển khai: Từ tháng 11/2018 đến 15/02/2019.

Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung hưởng ứng cuộc thi, tổng hợp báo cáo kết quả trong báo cáo sơ kết học kỳ I. Mọi thông tin xin liên hệ Hội đồng Đội huyện, số điện thoại: 02123847099./.

 

 

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Thào A Sinh


Lấy kế hoạch Tại đây

 

Các tài liệu khác: