Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 819140
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 4, năm 2019
Số hiệu văn bản: 168 - CV/ĐTN
Ngày ban hành: 18.02.2019
Lượt xem: 1703
Lượt tải về: 2
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 168 - CV/ĐTN

V/v tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 4, năm 2019

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Thuận Châu, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

 

   Kính gửi: - Các Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện

                              - Các Liên đội trong huyện

 

 

        Căn cứ công văn số 794-CV/TĐTN-TTNTH ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 4, năm 2019.

        Để việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Thuận Châu lần thứ 4, năm 2019 đạt kết quả tốt nhất, Ban Thường vụ huyện đoàn Thuận Châu đề nghị các Đoàn trường, các Liên Đội trên địa bàn triển khai một số nội dung cuộc thi, cụ thể như sau:

        1. Nghiêm túc triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia Cuộc thi. (Thể lệ cuộc thi đăng tải theo đường link: http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-son-la-lan-thu-4-nam-2019-20061).

        2. Đối tượng dự thi: Thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện có độ tuổi từ 6 tuổi đến 19 tuổi (Có ngày sinh từ 31.7.2000 đến 31.7.2013).

        3. Các đơn vị tiếp nhận các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi của thanh thiếu niên, nhi đồng gửi về Văn phòng Huyện đoàn Thuận Châu hoặc gửi trực tiếp về Cơ quan Thường trực Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, Số 18, đường Két Nước, tổ 8, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, ĐT: 0212.3856.958).

        4. Thời gian triển khai: Từ 01/2019 đến tháng 06/2019, thời gian cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: hết ngày 30/06/2019.

        Đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo sơ kết, tổng kết năm học./.

 

 

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu: ĐTN.

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lường Thùy Dung

Các tài liệu khác: