Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Tổng số lượt xem 819160
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018-2019
Số hiệu văn bản: 34
Ngày ban hành: 07/9/2018
Lượt xem: 1133
Lượt tải về: 26
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 34 - KH/HĐĐ

 

 

 

 

Thuận Châu, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019

------------------

 

Thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của Hội đồng đội huyện Thuận Châu.

Để Đại hội Liên đội diễn ra theo đúng thời gian và đạt chất lượng tốt, HĐĐ huyện Thuận Châu xây dựng kế hoạch Đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019 với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.  Mục đích

Đánh giá thực trạng kết quả hoạt động công tác Đội trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học tới sát với thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

Biểu dương khen thưởng các tấm gương cá nhân, tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

 2. Yêu cầu

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội và sau khi tiến hành Đại hội, các Liên đội phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về Đội TNTP Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đội viên.

Cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo dân chủ trong việc bầu cử, chọn lựa nhân sự vào Ban chỉ huy Liên đội, đảm bảo về sức khỏe, phẩm chất và năng lực công tác Đội trong thời kỳ mới.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian duyệt và tổ chức Đại hội

1.1. Thời gian duyệt văn kiện Đại hội

Từ ngày 02.10 đến 09.10.2018, HĐĐ huyện tiến hành duyệt các văn kiện Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 (có đánh giá cụ thể và nêu rõ chỉ tiêu đã thực hiện so sánh với chỉ tiêu đã đề ra).

- Chương trình công tác Đội năm học 2018 - 2019.

- Tiến trình Đại hội.

- Nhân sự Ban chỉ huy Liên đội.

1.2. Thời gian tổ chức đại hội

Các Liên đội tiến hành Đại hội xong trước ngày 15.10.2018.

* Lưu ý. Các Liên đội duyệt chương trình, nội dung Đại hội tại Hội đồng Đội huyện theo lịch thông báo. Các văn bản Đại hội trước khi duyệt tại Hội đồng Đội huyện phải trình xin ý kiến xác nhận của Chi bộ hoặc Ban Giám hiệu nhà trường.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Do các Liên đội bố trí.

3. Thành phần dự Đại hội

3.1. Đối với Đại hội Liên đội

- Đại biểu chính thức: Ban Chỉ huy Liên Đội năm học 2017 - 2018; các đại biểu là đội viên được bầu từ Đại hội các Chi đội; các đại biểu là đội viên được Ban Chỉ huy Liên Đội chỉ định (nếu có) hoặc toàn thể đội viên của Liên Đội nếu là Đại hội toàn thể.

- Đại biểu chỉ đạo: Hội đồng Đội huyện hoặc Ban Thường vụ Đoàn xã, thị trấn, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường.

- Đại biểu khách mời: Công đoàn, các tổ chuyên môn, các giáo viên là chủ nhiệm lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh và một số khách mời khác (tùy thuộc điều kiện của từng đơn vị).

3.2. Đối với Đại hội Chi đội

- Toàn thể đội viên chi đội.

- Giáo viên chủ nhiệm thuộc phụ trách chi đội.

- Tổng phụ trách liên đội...

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội Liên đội

          Đại hội liên đội tiến hành khi các chi đội đã tổ chức xong Đại hội. Đại hội toàn thể đội viên hoặc Đại hội đại biểu do Ban chỉ huy liên đội quyết định. Thời gian Đại hội không quá một buổi.

* Ma két Đại hội:

 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

LIÊN ĐỘI ……………………..…..

Năm học 2018 - 2019

                 ……, ngày …tháng……năm 2018

         

* Chương trình tổ chức Đại hội:

          - Khai mạc Đại hội:

          + Chào cờ theo Nghi thức Đội (có thể có sinh hoạt truyền thống).

          + Văn nghệ (nếu có).

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội và khai mạc Đại hội.

          - Bầu Đoàn chủ tịch (từ 5 đến 7 đội viên), Đoàn chủ tịch lên làm việc.

          - Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (2 đội viên), công bố chương trình và nội dung làm việc Đại hội.

          - Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác của Liên đội trong năm học 2017 - 2018 và dự thảo chương trình công tác năm học 2018 - 2019.

          - Các đại biểu dự Đại hội thảo luận.

          - Đại diện Hội đồng Đội huyện, Ban giám hiệu hoặc Tổng phụ trách phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

          - Bầu Ban chỉ huy liên đội mới:

          + Đoàn chủ tịch công bố Ban Chỉ huy liên đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy liên đội mới (số lượng Ban Chỉ huy liên đội thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh).

          + Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban chỉ huy mới.

          + Ứng cử, đề cử: Nếu đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, đoàn chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.

          + Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

          + Bầu Ban kiểm phiếu: Thống nhất số lượng, danh sách ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay)

          - Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (có thể bầu trực tiếp liên đội trưởng hoặc các liên đội phó).

          - Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi ban kiểm phiếu đi làm việc.)

          - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội (Người trúng cử phải được trên một phần hai tổng số phiếu bầu và sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp). Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chỉ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

          - Ban chỉ huy liên đội mới ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

          - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.

          - Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

          - Tổng kết Đại hội, Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

          - Chào cờ (không thực hiện bài trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu).

2. Đại hội Chi đội

* Ma két Đại hội:

 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………………

 

ĐẠI HỘI

CHI ĐỘI ……………………..…..

Năm học 2018 - 2019

                                                           ……, ngày …tháng……năm 2018

 

* Chương trình tổ chức đại hội:

          - Tập hợp chi đội, kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.

          - Khai mạc Đại hội:

          + Chào cờ (theo Nghi thức Đội).

          + Văn nghệ (nếu có).

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên dự Đại hội.

          - Bầu Đoàn chủ tịch (từ 3 đến 5 đội viên), Đoàn chủ tịch lên làm việc (Ban chỉ huy chi đội có thể dự kiến Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết).

          - Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (từ 1 đến 2 đội viên), công bố chương trình và nội dung Đại hội.

          - Đọc báo cáo tổng kết công tác của Chi đội trong năm học 2017 - 2018 và dự thảo chương trình công tác năm học 2018 - 2019 (Đối với Chi đội vừa thành lập chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác năm học 2018 - 2019).

          - Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo chương trình công tác năm học 2018 - 2019.

          - Phụ trách Chi đội hoặc đại diện đại biểu phát biểu ý kiến.

          - Bầu Ban chỉ huy Chi đội và bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội.

          - Ban chỉ huy chi đội mới, Đoàn đại biểu dự Đại hội liên đội ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

          - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.

          - Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

          - Tổng kết Đại hội, Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

          - Chào cờ (không thực hiện bài trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Đồng Đội Huyện

- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Liên đội; Thông báo lịch duyệt văn kiện Đại hội đến các liên đội.

- Chịu trách nhiệm tham mưu với BTV Huyện Đoàn; hướng dẫn cho các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức đạt hiệu quả chương trình Đại hội.

- Duyệt báo cáo Đại hội, nội dung chương trình Đại hội của các liên đội.

2. Các liên đội

 - Có kế hoạch cụ thể, tham mưu với Chi bộ trường, Ban giám hiệu nhà trường xin chủ trương tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện.

- Chỉ đạo Đại hội chi đội. Tiến hành Đại hội Liên đội sau khi đã được Hội đồng Đội huyện duyệt nội dung và báo cáo kết quả tổ chức Đại hội về Hội đồng Đội huyện Thuận Châu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019. Nhận được kế hoạch này, đề nghị các Liên đội chủ động báo cáo cấp uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- TT HĐĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện đoàn;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các Liên đội;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Thào A Sinh

 

Các tài liệu khác: