Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số lượt xem 778857
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn Khảo sát, đề xuất các hoạt động an sinh xã hội
Số hiệu văn bản: 88
Ngày ban hành: 18/4/2018
Lượt xem: 1511
Lượt tải về: 11
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

UBH HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 88  - CV/UBH

“V/v khảo sát, đề xuất các hoạt động an sinh xã hội”

 

Thuận Châu, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

 

       Kính gửi: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã Chiềng Bôm, Mường Khiêng, Mường Bám, Co Mạ, Nậm Lầu, Tông Lạnh.

 

          Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thuận Châu;

          Căn cứ Công văn số 144 - CV/UBH, ngày 09.4.2018 của Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La về việc khảo sát, đề xuất các hoạt động an sinh xã hội;

          Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban Hội các xã triển khai một số nội dung, như sau:

1. Tiến hành rà soát, khảo sát các bản, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội; khảo sát, nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ các đội hình, hoạt động tình nguyện trên địa bàn để Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện nghiên cứu, đề xuất báo cáo Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh điều phối tiếp nhận các hoạt động hỗ trợ, tình nguyện.

2. Đề xuất các hạng mục công trình, phần việc dự kiến triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 (khuyến khích các công trình tập trung vào các nội dung chăm lo cho thiếu nhi; đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai)

3. Kết quả rà soát, khảo sát, đề xuất (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện trước 20.5.2018, file mềm gửi về Emai: hdthuanchausla@gmail.com.

          Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thuận Châu đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã quan tâm thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: UBH.

TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Quang Huy

 

 

 

 

Các tài liệu khác: