Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 844781
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Tuất, 50 năm chiến thắng Đồng Lộc”
Số hiệu văn bản: 118
Ngày ban hành: 05/7/2018
Lượt xem: 1345
Lượt tải về: 46
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

 

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 118 - CV/ĐTN

 “V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Tuất,

50 năm chiến thắng Đồng Lộc”

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

 

 

 

                     Kính gửi: Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

          Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu;

Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2018). Nhằm mục đích giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Tuất và chiến thắng Đồng Lộc. Ban Thường vụ Huyện đoàn đăng tải đề cương tuyên truyền trên website của Huyện đoàn Thuận Châu  (http://www.huyendoanthuanchau.vn)

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn hàng tháng tới cán bộ, đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Như Kg;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

 BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Lường Thùy Dung

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN:

- Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018): tải TẠI ĐÂY

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: tải TẠI ĐÂY

- VIDEO TUYÊN TRUYỀN DƯỚI ĐÂY:

+ 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

 

 

+ 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

 

 

 

 

Các tài liệu khác: