Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 735824
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện công tác An toàn giao thông năm 2019
Số hiệu văn bản: 44
Ngày ban hành: 06/3/2019
Lượt xem: 1356
Lượt tải về: 12
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 44  - KH/ĐTN

Thuận Châu, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 84 – KH/TĐTN-PT ngày 21.02.2019 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019; Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2019 với chủ đề  “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi và bà con nhân dân khi tham gia giao thông; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy và tình trạng vi phạm trật tự ATGT trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Giảm thiểu đến mức tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu nhi.

- Thực hiện hiệu quả chủ đề Năm an toàn giao thông 2019.

2. Yêu cầu

- 100% các cơ sở Đoàn, Hội, Đội; cán bộ, đoàn viên thanh, thiếu nhi các cấp thực hiện tốt công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức đảm bảo, hiệu quả phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là Luật giao thông đường bộ, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT.

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động trực quan tuyên truyền về ATGT như tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu, các sân chơi giao lưu. Căn cứ vào tình hình thực tế điều kiện ở địa phương, các đơn vị tổ chức hoặc phối hợp, lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật giao thông đường bộ.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông: Tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, cung cấp thông tin, bài viết, ảnh phản ánh các hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông trên Website của huyện đoàn, khuyến khích tuyên truyền trên mạng Facebook, Internet… đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng

 2. Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên với Văn hóa giao thông”: Vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, gồm: tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò, thuyền. Duy trì hiệu quả các cổng trường ATGT đã có; xây dựng mới tại các điểm đảm bảo tiêu chuẩn.

3. Tăng cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông như: kỹ năng lái xe khoa học và an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng, đúng quy định; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn; kỹ năng quan sát, đi đúng phần đường, làn đường quy định dành cho người đi bộ, đi xe cơ giới; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 cho thanh niên khi đủ 18 tuổi.

4. Tham gia các hoạt động do cơ quan chức năng tổ chức: Lễ ra quân, phát động năm  ATGT; xây dựng các báo cáo chuyên đề; các hoạt động rà soát, vận động nhân dân đảm bảo an toàn hành lang, các hội nghị chuyên đề…

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch triển khai tới các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tổ chức các hoạt động, kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ tỉnh đoàn kết quả hoạt động, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào.

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức “Ngày hội thanh niên với Văn hóa giao thông” tại một số đơn vị trong huyện.

2. Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện đoàn triển khai, phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể tại địa phương, đơn vị.

 - Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo cụ thể: Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đơn vị gửi trước ngày 20.03.2019; Báo cáo tổng kết các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 gửi trước ngày 30.11.2019 về Ban Thường vụ huyện đoàn qua văn phòng huyện đoàn (Email: hdthuanchausla@gmail.com).

Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:

- TT tỉnh đoàn;

- Ban phong trào tỉnh đoàn;

- Ban An toàn giao thông huyện;

- Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc;

- Lưu: ĐTN.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Lường Thùy Dung

 

 

Các tài liệu khác: