Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số lượt xem 819298
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: CV thông báo thực hiện Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Số hiệu văn bản: 141
Ngày ban hành: 22/9/2018
Lượt xem: 1726
Lượt tải về: 6
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 141 - CV/ĐTN

“V/v thông báo thực hiện Quốc tang đồng chí

Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 22 tháng 9 năm 2018

 

        Kính gửi:  Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

          Ngày 21.9.2018, chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần. Ban Chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang trong 02 ngày(ngày 26 và 27.9.2018).

          Thực hiện các quy định về nghi thức Quốc tang, Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện treo cờ rủ tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và ngừng các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dự kiến trong 02 ngày Quốc tang (ngày 26 và 27.9.2018).

          Đây là nội dung quan trọng. Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Kg;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

   Lường Thùy Dung

Các tài liệu khác: