Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 844696
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT KẾT LUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN
Đăng lúc 27/09/2023 07:54:42
Chiều ngày 13/9/2023 ĐBTV huyện đoàn tổ chức quán triệt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn huyện.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cho các bạn ĐV-HV-TN hiểu rõ và quan tâm đến những đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐV-HV-TN; ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Xác định công tác tuyên truyền, quán triệt phổ biến nghị quyết chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết kết luận chủ trương của Đoàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi Đoàn viên

 

 Đây là hoạt động thiết thực giúp các bạn ĐV-HV-TN có thêm kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nghị quyết kết luận chủ trương của Đoàn.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng