Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 819241
Thuận Châu: Trên 80% đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.
Đăng lúc 07/10/2022 10:32:50
Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên về các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thuận Châu đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung của các Nghị quyết, kết luận.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó, chủ yếu là lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, tập huấn, tổ chức Hội nghị và triển khai cho đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu để thông tin về nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên đăng tải nội dung các kết luận trên các website, trang mạng xã hội để tuyên truyền rộng rãi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên./.

 

Đến nay, 100% các cơ sở Đoàn trong toàn huyện và 100% cán bộ, đoàn viên, trên 80% thanh niên đã được học tập, quán triệt được tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng