Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 735782
Triển khai các chuyên đề học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên năm 2022
Đăng lúc 05/10/2022 10:06:08
Ngày 6/6, Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên năm 2022

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên tới từ các cơ sở đoàn đã được đ/c Bí thư huyện đoàn tuyên truyền, trao đổi và hướng dẫn nội dung chuyên đề: Tuyên truyền, học tập, quán triệt bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực hiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối trong thời kỳ mới;  tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020), hướng đẫn nghiệp vụ công tác Đoàn vụ….

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng