Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số lượt xem 694235
Huyện đoàn Thuận Châu tổ chức kiểm tra, giám sát được trên 30% cơ sở Đoàn năm 2023
Đăng lúc 27/09/2023 07:57:44
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ngay từ đầu năm, BTV Huyện đoàn phối hợp với UBKT huyện tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ (6 tháng đầu năm, cuối năm) thực hiện kiểm tra giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. BTV Huyện đoàn và UBKT đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 11/29 xã, thị trấn. kiểm tra công tác ủy thác vốn vay được 26/28 xã nhận ủy thác.

 

Nội dung làm việc các đoàn công tác đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ sở đoàn trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Tập trung trao đổi các vấn đề như: Việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học…

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng